top of page

[ TD GAMING 회사 정보 ]
 

TD 게이밍은 게임사에서 심리스로 받아,

벨런스트랜스퍼로 게임을 공급 / 분양 중인 [정품게임] 벤더사 입니다.
더불어, 현재 (24/05/31) 심리스 분양 체계도 개발중입니다.

 • 벤더사 명 : TD GAMING

 • 최소 미니멈 알 구매 갯수 : 1천만개부터 시작

 • 지원 체계 : 24시간 CS / 개발자 실시간 응대 진행 


[ 기본 게임 구매 가격 ]

 • 1천만개 이상 (9%) - 알구매 가능시간 : 낮 12시부터 밤 12시까지만 가능.

 • 3천만개 이상 (9%) - 알구매 가능시간 : 24시간 가능.

 

[ 네고 구매가격 정보 ]

 • 라이브 카지노 게임 : "매월 각 Tier 소진이후 다음 가격으로 적용

 • 예) 1-10억까지 9%에 시작하여 10억이상 소진이후 추가구매시 Tier2. 8.5% 적용"

 • 슬롯 게임 : 매월 구매력으로 - 5억 구매 8%, 10억 구매 7%, 30억이상 구매 6%[장애, 베팅상담 : 24시간 가능]

 • 일반문의, 기술상담 : 평일 낮 12시부터 밤 12시까지 가능 비상장애알림,대응 : 연중무휴 365일 24시간 정상지원.

[ 에볼루션 월매출 기준 ]

 • Tier 1. 1-10억 : 9%

 • Tier 2. 10-15억 : 8.5%

 • Tier 3. 15억 - 20억 : 8%

 • Tier 4. 20억 이상 : 7.5%
   

[에볼루션 회원 베팅 프로파일 - 선택 사항]

 • skin 1 :  1천원 - 1천만

 • skin 2 : 1천원 - 1백만

 • skin 3 : 1천원 - 3백만

 

[ 슬롯게임 ]

 •  ~ 5억까지 9%

 • 5억 구매 8%

 • 10억 구매 7%

 • 30억 구매 6%


​본문에 기재된 게임은 모두 통합 알이며, 자동 머니 이동 체계 입니다.
 

        ━━━━━━━━━━━━

[ 게임구매 / 백오피스 수령 / API 메뉴얼 요청 -  상담 ]

 • 텔레그램 : CASINOPOWER4

 • 스카이프 : CASINOPOWER4

 

[ 데모 페이지 ]

[ 아래 도표는 PC에서 열람 하셔야 최적화된 보기가 가능 하십니다. ]

Một cách làm việc tốt hơn

Các phòng nhóm có sự tham gia của nhà phát triển có hệ thống và các kênh thông tin khác nhau sẽ tối đa hóa sức mạnh bán hàng của bạn.

bottom of page